Kurssit muualla

Muualla suoritetut opinnot voidaan hyväksyä opiskelijan opinto-ohjelmaan rehtorin päätöksellä. Päätöstä varten rehtori voi pyytää aineenopettajan arvion opintojaksojen/kurssien ja suoritusten vastaavuudesta. Muualla suoritetuista kursseista on sovittava etukäteen rehtorin kanssa.

Karkkilan työväenopistossa lukuvuonna 2020-2021 tarjottavia kursseja, joita voidaan hyväksilukea Karkkilan lukion opinnoiksi:

  • Venäjä 5
  • Venäjä 8
  • Espanjan alkeiskurssi
  • Espanjan jatkokurssi
  • Arabia
  • Ensiapukurssi 1 (½ kurssia, tai osaksi teemaopintokurssi 3:sta yhdessä muiden vastaavien suoritusten kanssa)
  • Hygieniapassi voidaan lukea osaksi teemaopintokurssi 3:sta yhdessä muiden vastaavien suoritusten kanssa

Muutkin kurssit saattavat tulla kyseeseen. Ota yhteyttä aineenopettajiin vastaavuuksien selvittämiseksi.

Avoimen yliopiston kursseja voidaan soveltuvilta osin lukea hyväksi lukio-opintoihin.