Ylioppilastutkinto uudistuu

Ylioppilastutkinto muuttuu

Ylioppilastutkintoa koskevat muutokset tulevat asteittain voimaan syksyn 2019 ylioppilaskirjoituksista lähtien. Mm. seuraavia muutoksia on tulossa:

  • Hyväksyttyjä kokeita voi jatkossa uusia rajoituksetta. (On jo voimassa.)
  • Tutkinnon suorittanut voi uusia myös hylättyjä kokeita rajoituksetta. (On jo voimassa.)
  • Tutkinnon suorittamisen aikana hylätyn kokeen voi uusia nykyisen kahden kerran sijasta kolme kertaa.
  • Jos tutkinto ei tule valmiiksi kolmen peräkkäiset tutkintokerran aikana, voi aikaisempaan yritykseen kuuluneet hyväksytysti suoritetut kokeet lukea hyväksi uuteen tutkintoon rajoitetun ajan.
  • Tutkintoaineiden jako pakollisiin ja ylimääräisiin kokeisiin tulee poistumaan.
  • Neljän pakollisen kokeen sijaan tutkinto koostuu vähintään viidestä eri ylioppilaskokeesta, jotka on edelleen valittava tietyistä ainekoreista.
  • Muutokset uusimiskertojen lukumäärärajoituksia lukuunottamatta koskevat kokelaita, jotka aloittavat tutkinnon suorittamisen kevään 2022 tutkintokerralla tai sen jälkeen. Käytännössä tämä tarkoittaa opiskelunsa syksyllä 2020 aloittavia lukiolaisia. Tutkinnon suorittamisen jo aloittaneet tai viimeistään syksyllä 2021 aloittavat kokelaat suorittavat tutkinnon nykyisen lainsäädännön mukaisesti.

Ylioppilaskokeissa kirjoitettavien aineiden valinnalla on entistä suurempi painoarvo

Vuodesta 2020 pääväylä korkeakouluihin on todistusvalinta. Se tarkoittaa, että jatkossa on aiempaa enemmän väliä, mitä aineita ylioppilaskirjoituksissa kirjoittaa ja miten kokeissa menestyy. Ammattikorkeakoulut ja yliopistot ovat julkaisseet vuoden 2020 todistusvalintojen pistetaulukot, joista käy ilmi kirjoitetun aineen arvosanasta annettava pistemäärä.