Tietokoneet opiskelussa

Tämän sivun tiedot koskevat niitä opiskelijoita, jotka eivät ole pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Oppivelvollisuuden piirissä oleville opiskelijoille hankitaan tietokone koulun puolesta ja luovutetaan käyttöön syyslukukauden alussa.

BYOD (Bring Your Own Device)

Karkkilan lukiossa lähdetään liikkeelle BYOD-ajattelusta eli siitä että opiskelija tuo oman tietokoneen päivittäiseen opiskeluunsa. Näin kone tulee tutuksi, se pysyy ajan tasalla ja toimii juuri niin kuin opiskelija itse haluaa. Koulun pääoppimisalusta Google Suite for Education toimii kaikissa laitteissa, joilla pääsee internetiin.

Karkkilan kaupunki tukee oman koneen hankintaa 100 eurolla vuosittain, jos opiskelijalla on aktiivisessa käytössä oma kone. Tuki maksetaan keväällä kun koneen aktiivisesta käytöstä on näyttöä. Koneen tulee täyttää myös ylioppilastutkintolautakunnan vaatimukset ks. yliopilastutkintolautakunnan ohje koneen hankinnasta.

Ylioppilaskoe tehdään aivan tavallisella kannettavalla tietokoneella. Koneessa tulee olla joko kiinteänä USB- ja ethernet-portti. Jos näitä ei koneessa ole kiinteänä, moneen tietokoneeseen ne saadaan edullisella lisäosalla. Kokeissa tarvitaan myös kuulokkeet ja hiiri. Kuulokkeita ja hiirtä ei saa yhdistää Bluetooth-tekniikalla vaan ne on oltava johdolla kiinni koneessa. Tietokone käynnistetään USB-muistilla olevalta käyttöjärjestelmällä, joka on kaikille kokelaille sama ja estää koneen omien ohjelmien käytön.

Karkkilan lukiossa käytämme tietokoneelle asennettavaa TI-Nspire CAS -ohjelmistoa opintojen tukena ja suosittelemme oppilaille kyseisen ohjelmiston hankintaa. Texas Instrumentsin matemaattisiin aineisiin kehittämä tietokoneohjelmisto on opiskelijoiden käytettävissä YO-kokeissa ja sitä ennen sähköisissä Abitti-kurssikokeissa. Ohjelmiston avulla voidaan kirjoittaa tekstiä, kaavoja, laskea laskuja, piirtää kuvaajia, tutkia geometriaa ja analysoida luonnontieteiden dataa. Helppokäyttöinen ohjelmisto säästää aikaa ja tekee työskentelystä suoraviivaisempaa, koska sitä käytettäessä ei tarvitse useiden eri ohjelmien välillä liikkua tai siirtää tietoa. Ohjelmisto sopii hyvin työvälineeksi kaikille opiskelijoille MAY1 kurssista alkaen. Ohjelmiston käyttöä harjoitellaan yhdessä (erityisesti lyhyessä matematiikassa).

TI-Nspire CX CAS -opiskelijaohjelman Win/Mac -version voit ostaa:

  • Maahantuojan sivuilta -SchoolStore.fi (1-vuoden lisenssi 21,90 € /jatkuva lisenssi 69,90 €, lisenssikoodi toimitetaan maksun jälkeen sähköpostitse)
  • Suomalainen kirjakauppa (pysyvä lisenssi, lisenssikoodi toimitetaan paperilla)
  • Myös normaalin TI-Nspire CX CAS -laskimen oston yhteydessä toimitetaan tietokoneelle asennettava opiskelijanohjelma.

Karkkilan lukion sähköiset työvälineet

Wilma
Wilma on koulun tiedottamisen kannalta keskeisin työväline. Opiskelijat voivat valita Wilmassa kursseja, seurata suorituksiaan, lukea tiedotteita ja viestiä opettajien kanssa. Opettajat syöttävät Wilman kautta arvioinnit ja poissaolot, päivittävät henkilötietojaan ja viestivät opiskelijoiden ja huoltajien kanssa. Huoltajat voivat seurata ja selvittää Wilman kautta alaikäisen opiskelijan poissaoloja, viestiä opettajien kanssa ja lukea koulun tiedotteita.

Google Suite for Education
Google Suite for Education (GSE) on Karkkilan lukion pääoppimisalusta, jossa opiskelijat voivat luoda omia dokumentteja, työstää niitä yhdessä ja jakaa niitä keskenään tai opettajalle. GSE:n olennaisia ohjelmia ovat dokumentit kokoava Drive, kurssin materiaalien jakoon sopiva Classroom ja kirjoitusohjelma Docs. Ohjelmaperheeseen kuuluu myös taulukkolaskentaa, verkkokyselyjä yms.
Tietosuojaseloste GSE [pdf]…
Lue lisää Googlen sivuilta…