Opinto-ohjaus

OPINTO-OHJAUS KARKKILAN LUKIOSSA

Opiskelijalla on oikeus saada ohjausta opiskelunsa ja oppimisensa tueksi. Ohjaukseen osallistuvat opinto-ohjaajan lisäksi ryhmänohjaaja, eri aineiden opettajat ja rehtori. Opinto-ohjaajalla on päävastuu opinto-ohjauksen käytännön järjestämisestä sekä ohjauksen kokonaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta.

Jokaiselle ryhmälle nimetään opettaja ryhmänohjaajaksi, joka on opiskelijoiden lähiohjaaja. Ryhmänohjauksia järjestetään säännöllisesti ja opiskelija on velvollinen osallistumaan niihin. Aineenopettaja edustaa aineensa parasta asiantuntijaa: hän ohjaa opiskelijaa oman aineensa opiskelussa ja ylioppilaskirjoituksiin valmistautumisessa.

Opinto-ohjaaja auttaa monenlaisissa käytännön asioissa: kurssisuunnitelman laatimisessa, valintojen tekemisessä, kurssien vaihtamisessa, vaihto-oppilaaksi hakeutumisessa, ylioppilaskirjoituksiin valmistautumisessa ja jatko-opintojen suunnittelussa

HENKILÖKOHTAINEN OHJAUS

Henkilökohtaiseen ohjaukseen voi hakeutua tarpeen mukaan. Opinto-ohjaaja myös kutsuu ohjaukseen tarvittaessa. Lisäksi opinto-ohjaaja haastattelee jokaisen opiskelijan jokaisena opiskeluvuotena.

YHTEYDENOTTO

Opinto-ohjaaja on tavattavissa koululla päivittäin ja vastaanotolle voi varata ajan etukäteen. Yhteyttä voi ottaa myös puhelimella, sähköpostilla tai wilma-viestillä.

YHTEYSTIEDOT

Jussi Aholainen
[email protected]
puh. 044 467 5571