Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tasa-arvolain mukaan oppilaitosten velvollisuus on laatia toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma sekä yhdenvertaisuuslain mukaan vastaava toiminnallinen yhdenvertaisuussuunnitelma.

Suunnitelmat on laadittava tilannetta kartoittavan kyselyn perusteella. Karkkilan lukiossa tällaiseen kartoittavaan kyselyyn vastasivat lukion 2.-4. vuosikurssin opiskelijat lukuvuoden 2021-2022 aluksi.

Alla oleva tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on laadittu tämän kyselyn tulosten perusteella. Kyselyn tuloksia on myös luettavissa suunnitelmasta.

https://karkkilanlukio.fi/wp-content/uploads/2021/11/Karkkilan-lukion-yhdenvertaisuus-ja-tasa-arvosuunnitelma-2021-2023.pdf (pdf-dokumentti, avautuu uuteen ikkunaan)