Seksuaalisen häirinnän torjunta

Mitä on seksuaalinen tai sukupuoleen perustuva häirintä?

Seksuaalinen häirintä tai sukupuoleen perustuva häirintä on tasa-arvolain mukaan kiellettyä. Syrjintää on myös se, jos oppilaitos tai työnantaja laiminlyö ryhtyä toimiin häirinnän estämiseksi tultuaan siitä tietoiseksi. Seksuaalinen ahdistelu (koskettelu) on ollut rikoslain nojalla rangaistavaa vuodesta 2014.

Seksuaalinen häirintä

Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. Seksuaalinen häirintä voi ilmetä ainakin seuraavin tavoin:

 • sukupuolisesti vihjailevat eleet tai ilmeet
 • härskit puheet, kaksimieliset vitsit sekä vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat huomautukset tai kysymykset
 • seksuaalisesti värittyneet aineistot, viestit tai puhelut
 • fyysinen koskettelu
 • sukupuoliyhteyttä tai muuta sukupuolista kanssakäymistä koskevat ehdotukset tai vaatimukset
 • raiskaus tai sen yritys.

Sukupuoleen perustuva häirintä

Sukupuoleen perustuvalla häirinnällä tarkoitetaan henkilön sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvää ei-toivottua käytöstä, joka ei ole luonteeltaan seksuaalista ja jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan tämän henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. Sukupuoleen perustuva häirintä voi ilmetä esimerkiksi seuraavin tavoin:

 • halventava puhe eri sukupuolista
 • toisen henkilön sukupuolen väheksyminen
 • työpaikka- tai koulukiusaaminen silloin, kun se perustuu kiusatun sukupuoleen.

 

Jos näet häirintää tai ahdistelua lukiossa

 • Sano häiritsijälle, että hänen käyttäytymisensä on loukkaavaa ja että hänen on lopetettava
 • Pidä ahdisteltavan puolta!
 • Tue ja usko häirintää kokenutta kaveria.
 • Älä vähättele tapahtunutta tai syytä ahdisteltua kaveria häirinnästä.
 • Ole valmis kertomaan aikuiselle/koulun henkilökunnalle, että häirintä saadaan loppumaan.

 

Jos koet häirintää tai ahdistelua itse

 • Sinulla on aina oikeus poistua tilanteesta.
 • Et tarvitse poistumiseen kenenkään lupaa eikä sinun tarvitse sanoa mitään.
 • Jos mahdollista, käske häiritsijää lopettamaan.
 • Kerro häirinnästä koulun henkilökunnalle ja vaadi, että asialle tehdään jotain. Rehtori vastaa viimekädessä koulun turvallisuudesta.
 • Muista, että häirintä ei ole koskaan häirinnän kohteen syytä!

Tekstit ovat peräisin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä “Ei meidän koulussa” –verkkosivuilta.