Ensimmäisen lukuvuoden opintojaksojen valinta

Lukioon ensimmäiseksi vuodeksi hakevien tärkeitä valintoja ovat pitkän/lyhyen matematiikan, saksan ja ranskan kielten valinta sekä katsomusaineen valinta.

Näistä tiedot kysytään lomakkeella kevään 2021 aikana.

Lukuvuoden 2021-2022 ensimmäisen periodin lukujärjestys tulee lukiolta valmiiksi tehtynä. Muiden ensimmäisen vuoden periodien opintojaksovalinnat tehdään ensimmäisen periodin aikana opo-tunnilla.