Toimintaohjeet tapaturmissa

Karkkilan kaupungilla on Fenniassa ryhmätapaturmavakuutus, joka korvaa lukion opiskelijoiden tapaturmat. Vakuutus on voimassa koulussa, koulumatkoilla sekä lukion työsuunnitelman mukaisessa toiminnassa esim. opintokäynneillä.

Tapaturmien hoito korvataan ensisijaisesti julkisessa terveydenhuollossa.

Välittömästi tapaturman sattuessa

Heti tapaturman satuttua valvova opettaja tekee tilannearvion ja antaa tarvittavan välittömän ensiavun.

Lievissä tapaturmissa opiskelija saatetaan tarvittaessa kouluterveydenhoitajan vastaanotolle, mikäli opettajan antama ensiapu ei riitä.

Vakavissa tapaturmissa (jotka vaativat lääkärin arviota) tai jos kouluterveydenhoitaja ei ole paikalla opiskelija toimitetaan ptky Karviaisen Karkkilan terveysasemalle. Rehtori tai koulusihteeri järjestää kuljetuksen, ottaa yhteyttä terveysasemalle ja huoltajiin.

Opettajan tai opiskelijan pitää käydä tekemässä selvitys tapaturmasta koulun kansliassa koulusihteerille, joka tekee vakuutusyhtiöön tapaturmailmoituksen.

Jos tapaturma on sattunut koulumatkalla tai vaatii hoitoa vasta koulupäivän jälkeen, opiskelija on toimitettava julkisen terveydenhuollon piiriin ja mainittava, että kyseessä on koulutapaturma. Huoltajan tai oppilaan on asiasta ilmoitettava mahdollisimman pian koulusihteerille.

Liikenneonnettomuuksissa sattuneet tapaturmat korvataan ensisijaisesti liikennevakuutuksesta.

 

Huoltajille aiheutuneiden kustannusten korvaaminen

Koulutapaturman aiheuttamat välittömät kuljetuskustannukset (kuljetus taksilla ensiapuun) ja myöhemmin tarvittaessa järjestettävät koulukuljetukset kaupunki maksaa suoraan kuljetuspalvelun tuottajalle.

Lääkärintodistus tapaturmasta on toimitettava koulusihteerille.

Mikäli lääkäri toteaa, että oppilas tarvitsee tapaturman johdosta koulukuljetusta niin siitä on toimitettava lääkärintodistus sekä koulukuljetushakemus rehtorille tai koulusihteerille. Muista koulutapaturman aiheuttamista kustannuksista (mahdollinen ambulanssikuljetus, lääkärissäkäynnit matkakuluineen, lääkelaskut jne.) toimitetaan laskut ja tositteet koulusihteerille. Lääkärikäyntien matkakuluista vakuutusyhtiö korvaa omalla autolla 0,20€/km.

 

Koulutapaturmien yhteyshenkilö:

Leena Mikkola puh. 044 5446 394, sähköposti: [email protected]