Ilmoittautuminen ylioppilaskokeisiin

Ilmoittautuminen tehdään suoraan Wilmaan

  1. Kirjaudu wilmaan
  2. Valitse välilehti lomakkeet
  3. Valitse ilmoittautuminen ylioppilaskirjoituksiin
  4. Täytä ilmoittautuminen sivun ensimmäiseen laatikon “Ilmoittautuminen” vetovalikkoihin (eri laatikko kuin “hajautussuunnitelma”). Jos olet aiemmin suorittanut ylioppilaskokeita, tulee ilmoittautuminen heti näiden jälkeen “+lisää rivi” -painikkeella.
  5. Lisää vetovalikosta kokelaslaji ja kirjoitettava aine
  6. Täytä myös ylioppilastutkinnon jatkosuunnitelma (tätä voit muuttaa vielä myöhemmin)
  7. Tulosta wilma-lomake ja mene sen kanssa OPO:n juttusille.

Opolle palautettu ilmoittautuminen on sitova ilmoittautuminen. Sitova ilmoittautuminen tarkoittaa sitä, että olet velvollinen maksamaan tutkinnon osallistusmismaksut, sekä sitä, että jos ei kirjoitakaan tuota ainetta, menettää sen yrityskerran.

Tutkinnon jatkajan uusintakoe

Mahdolliseksi uusijaksi pitää ilmoittautua heti, kun on saanut tietoonsa viimeisimmän kirjoituskerran tulokset.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua kirjoituksiin edellyttää, että tuon aineen pakolliset kurssit on opiskeltu ja tutkintomaksut maksettu. Ylioppilaskokeiden tehtävät perustuvat pakollisiin ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin

Ennen ylioppilaskokeeseen osallistumista tulee olla suoritettuna kaikki kyseisen aineen pakolliset kurssit. Tässä vaiheessa hylättyjen kurssien määrällä ei vielä ole merkitystä, mutta K-merkintä ei riitä suoritukseksi.

Lyhyen oppimäärän kielissä, jossa ei ole pakollisia lukiokursseja, edellytetään vähintään kolmen lukiokurssin hyväksyttyä opiskelua.

Lukihäiriön huomioon ottaminen ylioppilastutkinnossa

Kevään tutkintoa varten hakemus lukiohäiriön huomioonottamisesta pitää lähettää lautakuntaan 23.11. mennessä. Syksyn tutkintoa varten hakemus tulee lähettää 23.4. mennessä.

Koska todistuksen lukihäiriöstä antaa erityisopettaja tai psykologi testin perusteella, tulee asia laittaa vireille jo huomattavan hyvissä ajoin ennen hakemuksen lähettämistä. Koska moni kirjoittaa jo syksyllä, olisi hakemuksen teko hyvä aloittaa viimeistään 2. vuosikurssin alussa.

Maksut

Syksystä 2022 alkaen ylioppilaskokeen tutkintomaksut muuttuvat. Koekohtainen maksu on 34 € ja perusmaksusta luovutaan kokonaan. Oikaisuvaatimuksen tekeminen maksaa 50 €.

Oppivelvollisuusuudistuksen piirissä oleville opiskelijoille ylioppilaskirjoitusten viisi ensimmäiseksi suoritettavaa koetta ovat maksuttomia.

Tutkinnon valmistumisen jälkeinen uusinta tai tutkinnon täydentäminen

Jos olet jo suorittanut ylioppilastutkinnon ja haluat täydentää tutkintoa tai uusia jonkun kokeen, ole hyvissä ajoin yhteydessä lukioon. Kokeen saa uusia niin monta kertaa kuin haluaa.

Tutkintoa voi täydentää vasta koko tutkinnon saamisen jälkeen. Täydentäjänä voi kirjoittaa saman aineen eri tasonkin, esim. jos sinulla on tutkinnossa lyhyt matematiikka, voit täydentää tutkintoa pitkällä matematiikalla.

Ilmoittautumiskaavake (pdf) tutkinnon saamisen jälkeen ylioppilaskokeeseen osallistuville.

Viimeisissä ilmoittautumispäivämäärissä yms. seuraa lukion nettisivujen kalenteria ja YTL:n ajankohtaisia tiedotteita.