Määräyksiä

Tämän sivun sisältö koskee niitä ylioppilaskokelaita, jotka aloittavat tukinnon suorittamisen viimeistään syksyllä 2021:

Tutkinnon rakenne

Tutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta, joista äidinkielen koe on kaikille pakollinen. Kolme muuta tutkintonsa pakollista koetta kokelas valitsee seuraavien neljän kokeen joukosta: toisen kotimaisen kielen koe, yksi vieraan kielen koe, matematiikan koe ja ainereaalissa järjestettävä koe.

Pakolliset ylioppilastutkinnon kokeet ovat äidinkielenkoe sekä kolme seuraavista: reaalikoe, ruotsin kielen koe, matematiikan koe, vieraan kielen koe.

Kokelas voi lisäksi sisällyttää tutkintoonsa yhden tai useamman ylimääräisen kokeen. Vähintään yhdessä pakollisessa aineessa on suoritettava tasoltaan vaativampi koe (A-taso), meillä käytännössä englanti tai pitkä matematiikka.

Ylioppilastutkinto pitää suorittaa kolmen peräkkäisen kirjoituskerran aikana, muutoin joutuu aloittamaan koko kirjoitukset alusta.

Arvostelu ja uusinta

Koululla suoritetaan kokeiden alustava arvostelu. Tämän jälkeen kokeet siirtyvät lautakuntaan sensorien arvioitavaksi. Sensorien tarkastaessa kokeita voivat pisteet ja arvosanat vielä muuttua. Jos pistemäärä vaikuttaa virheelliseltä, voi aineen opettaja tai rehtori olla yhteydessä YTL:n ja kysyä suorituksen arvosteluperusteita.

Kustakin ylioppilastutkintoon kuuluvasta kokeesta annetaan arvosana ja pistemäärä:

[fruitful_tabs type=”accordion” width=”80%” fit=”false”]
[fruitful_tab title=”L, laudatur”] 7 pistettä [/fruitful_tab]
[fruitful_tab title=”E, eximia cum laude approbatur”] 6 pistettä [/fruitful_tab]
[fruitful_tab title=”M, magna cum laude approbatur”] 5 pistettä [/fruitful_tab]
[fruitful_tab title=”C, cum laude approbatur”] 4 pistettä [/fruitful_tab]
[fruitful_tab title=”B, lubenter approbatur”] 3 pistettä [/fruitful_tab]
[fruitful_tab title=”A, approbatur”] 2 pistettä [/fruitful_tab]
[fruitful_tab title=”I, improbatur (hylätty)”] 0 pistettä [/fruitful_tab]
[/fruitful_tabs]

Hylätyn pakollisen kokeen saa uusia kaksi kertaa kolmen seuraavan kirjoituskerran aikana. Jos hylättyä pakollista koetta ei saa määräajassa hyväksytysti suoritettua, on tutkinto kokonaisuudessaan uusittava.

Hylätyn ylimääräisen kokeen saa uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa.

Hyväksytyn kokeen saa uusia niin monta kertaa kuin haluaa ilman aikarajaa.

Hajauttajan tulee suorittaa tutkinto kolmen kirjoituskerran aikana eli noin vuoden sisällä.

Tutkinto on suoritettava kolmen perättäisen tutkintokerran aikana.

Tutkinnon aikana voi samalla olla uusija. Esim. syksyllä ruotsin ensi kertaa kirjoittanut voi kevään tutkinnossa olla ruotsin uusija. Parempi arvosana tulee todistukseen.

Kompensaatio

Jos kokelas on hylätty yhdessä pakollisessa kokeessa, ylioppilastutkintolautakunta voi julistaa hänet kirjallisissa kokeissa hyväksytyksi muiden kokeiden perusteella. Kompensaation suorittaminen edellyttää kokelaan suostumusta (20 §). Jos kokelas ei halua kompensaatiota, hänen tulee jättää kirjallinen ilmoitus rehtorille niin aikaisin, jotta rehtori ehtii ilmoittaa tämän YTL:lle kevään tutkinnossa 15.5. ja syksyn tutkinnossa 5.11. mennessä. Ellei ilmoitusta ole tehty, kompensaatio tehdään automaattisesti.

Kompensointi tapahtuu seuraavasti:

Hylätyt kokeet jaetaan neljään luokkaan i+, i, i- ja i=. Kustakin kokeesta annetaan kompensaatiopisteitä arvosanan perusteella (l-7, e-6, m-5, c-4, b-3 ja a-2). Saadut kompensaatiopisteet lasketaan yhteen, jolloin 12 pistettä kompensoi i+:n, 14 i:n, 16 i-:n ja 18 i=:n.

Mikäli kokelas on hylätty jossakin aineessa useamman kerran, otetaan hänen paras improbaturinsa huomioon kompensaatiota laskettaessa. Kompensoidun kokeen saa uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa.

Oikaisuvaatimus 

Jos epäilet, että arvostelussa on tapahtunut virhe, saat vaatia asiaan oikaisua. Hakemus on jätettävä 14 päivän kuluessa siitä, kun arvosteltu koesuoritus on tullut nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä kokelas itse tai alle 18-vuotiaan kokelaan huoltaja. Oikaisuvaatimus tehdään lautakunnan sähköisessä asiointipalvelussa. Oikaisuvaatimus on maksullinen. Maksu maksetaan hakemuksen jättämisen yhteydessä. Maksu palautetaan, jos arvosana tai pistemäärä muuttuu oikaisuvaatimuksen johdosta.

Vilppi

Jos kokelas syyllistyy kokeessa vilpilliseen menettelyyn tai vilpin yritykseen taikka avustaa siinä, kaikki hänen koesuorituksensa kyseiseltä tutkintokerralta katsotaan hylätyksi ja hän menettää oikeutensa osallistua myöhempiin saman tutkintokerran kokeisiin. Jos menettely on toistuvaa tai muuten erityisen vakavaa ja haitallista, kokelas menettää lisäksi oikeutensa osallistua seuraavan tutkintokerran kokeisiin.

Matkapuhelimien ja muiden teknisten laitteiden, kuten älykellojen, tuominen koesaliin on ehdottomasti kielletty. Myös tietokoneen langattomat lisälaitteet, kuten langattomat hiiret tai langattomat kuulokkeet, ovat kiellettyjä. Matkapuhelimen hallussapitoa tutkintotilaisuudessa pidetään tutkintojärjestyksen rikkomisena, josta seuraamus on sama kuin vilpistä.

Todistukset

Kun on suorittanut ylioppilastutkinnon, saa ylioppilastodistuksen edellyttäen, että saa myös koulun päättötodistuksen eli on opiskellut oman opetussuunnitelman edellyttämät kurssit. Jos jokin kurssi on suorittamatta, vaikkapa liikunnasta tai kuvataiteesta, ei voi saada koulun päättötodistusta eikä ylioppilastodistusta.

Muista kuin tutkintoon kuuluvista suorituksista saat erillistodistuksen.

Lisätietoa

Katso tarkemmat määräykset YTL:n sivuilta.